iSystem Mobilgate henkilö- ja ajoneuvoportit

iSystem Mobilgate henkilöportTI

henkiloportti-01

MobilGate BM henkilöpyöröportti

MobilGate pyöröportti on heti käyttöönottovalmis siirrettävä työmaaportti. Portti kytkeytyy kulunhallintaan kun pistoke liitetään 230 V sähköverkkoon.

Kulkuluvat kulkuavaimina

Kulkuavaimiksi suosittelemme PG-Monitoimi- tai Valtti-kortteja. Korttien henkilö- ja työnantajatieto adoptoituu työkohteeseen kun kortti luetaan esim. pererehdytystilaisuudessa järjestelmään.

Portin kulunhallinta langattomasti

Portin kulkuoikeudet ylläpidetään NetService internet-sovelluksessa, tieto siirtyy kaksisuuntaisesti  operaattoriverkossa porttiohjaimelle. Portti päästää voimassaolevalla kulkuluvalla yhden kulkijan kerrallaan pyydettyyn kulkusuuntaan. Portin toiminta on varmistettu mahdollisten yhteyskatkojen varalta.

Työmaa- ja viranomaisraportointi

Työmaan eri porttien kulkutiedoista koostetaan työntekijävahvuudet urakoitsijoittain vakioraporteiksi. Järjestelmästä tuotetaan myös lakisääteiset viranomaisilmoitukset (työntekijä- ja urakkailmoitukset) leimaustietojen pohjalta.

Työmaaoloihin valmistetun MobilGate pyöröportin edut

Alumiinirakenteinen portti on kestävä ja kevyt siirtää, sen käyttöönotto sujuu ilman IT-osaamista. Työnjohto voi päästää kertavierailijoita portista puhelinsoittoavauksella. Kulunhallinnan tilan seurantaa ja kehittämistä varten iSystemissä on valmis kehitys- ja laatumittari, FILO-indeksi.

 

iSystem Mobilgate ajoneuvoportit

Portti nostetaan kulkuaukkoon ja liitetään sähköpistoke

Kaistaportti: oikealta sisään, oikealta ulos = työmaa-aika

Toimintavalmis liukuportti ja vastatolppapari muodostavat yhdessä työmaa-aitaan sijoitettuna etähallittavan ajoneuvoväylän.

Käyttöönotto

Portti kuljetetaan kokonaisena ja lasketaan tasatulle maapohjalle. Portti kytkeytyy automaattisesti iSystem kulunhallintaan heti sähköpistokeliitoksen jälkeen ilman IT-asennuksia.

Porttien hallinnointi

Kulkuoikeudet hallinnoidaan saman yritys/työmaakohtaisen NetService käyttöliittymän kautta kuten muut siirrettävät MobilGate pyöröportit, nostopuomit, ovet ja työmaapäätteet.

Tekniset perustiedot

Ajoaukon vapaa leveys 5 - 8 m, avaussuunta on vaihdettavissa. Leveämmät aukot ratkaistaan vastakkain toimivilla porteilla. Alumiinirakenteisen liukuportin paino perustuksineen 1000 - 1200 kg leveydestä riippuen, koneiston käyttöjännitä 380V.

Portin kulunhallinta

Liukuportti avataan soittamalla tunnetusta matkakapuhelimesta tai esittämällä porttilukijalle PG-Monitoimi- tai Valtti-kortti avausoikeuksin. Portin oma-automatiikka sulkee portin, tai odottaa jos kulkuaukossa on este.

Miksi ajoneuvoportiksi MobilGate

Mobiiliportti on nopea siirtää työmaan muuttaessa muotoaan. Suljettu autoportti parantaa työturvallisuutta ohjaamalla jalankulkijat heille varatulle väylälle. Ajoneuvo- ja henkilöportin integrointi samaan kulunhallintajärjestelmään luo edellytykset keskitetylle seurannalle.

MobilGate ajoneuvoportin voi ostaa tai vuokrata.