Työmaan kulunvalvonta ja -hallinta

lk-logoTyöturvallisuuslain mukaan päätoteuttajan on tiedettävä, keitä työmaalla on ja kenen palveluksessa he työskentelevät. Luotettava aidatun työmaan kulunvalvonta edellyttää henkilöportin lisäksi myös suljetun ajoneuvoportin. Ota kulunhallinnan asiantuntija mukaan jo heti työmaan suunnitteluvaiheessa.

iSystem ratkaisut kaikkien erityyppisten työmaiden tarpeisiin

Yhteistyö eri toimijoiden kesken

iSystem järjestelmä on käytössä koettu eri kokoisten ja -tyyppisten työkohteiden kulun- ja tiedonhallintaratkaisu. Järjestelmässä hyödynnetään Suomen Tilaajavastuu Oy:n rekisterien tietosisältöjä, palveluja ja Valtti-kortteja. Asiakas päättää ja sopii edellä mainittujen palvelujen käytöstä Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa.

Urakoitsijoiden tilaajavastuun seuranta on automatisoitu tilaajavastuu.fi:n lähtötiedoista. Luotettava kumppani -ohjelman ulkopuolisten kuten ulkomaisten yritysten tilaajavastuutiedot hallinnoidaan myös iSystemissä.

iSystem ratkaisun vahvuus on skaalautuvuus, yhdenmukainen hallinta erityyppisissä työkohteissa, työmaapalvelu ja kaikkien työmaalaitteiden yksinkertainen käyttöönotto ilman IT-tukea "Plug'n Go! - kytke ja käytä!".

Tiedonantovelvollisuus verohallinnolle kaikista rakennushankkeista

1) Työntekijätiedot 07/2014 alkaen kuukausittain sähköisesti

Rakennuskohteen päätoteuttajalla on ilmoitusvelvollisuus työmaalla työskentelevistä henkilöistä työnantajittain. Urakoitsijat antavat päätoteuttajalle tiedot omista työntekijöistään Verohallinnolle edelleen toimitettavaksi.

2) Urakkatiedot 07/2014 alkaen kuukausittain sähköisesti

Rakennustyön tilaaja ilmoittaa sähköisesti omat urakkatilauksensa. Esim. pääurakoitsija ilmoittaa perustusurakkatilauksen ja perustusurakoitsija ilmoittaa tilaamastaan kaivinkoneurakoinnista perustusurakkaan liittyen.

isystem PG-PALVELU

iSystem järjestelmässä koostetaan rakentamisilmoitukset sähköiseen tallennusmuotoon,  valmiiksi Verohallintoa varten. Ilmoitukset voidaan sopia toimitettavaksi Suomen Tilaajavastuu Oy:n tai tilitoimiston järjestelmään tai suoraan Verohallintoon.

Spectron Oy:n PG-palvelu voi tarvittaessa osallistua asiantuntijan ja/tai tukipalvelun roolissa.