Avoin työkohde

sähköinen ilmoitus, ”vapaaehtoinen pakko”

Avoin tarkoittaa käytännössä vapaaehtoista sähköistä ilmoittautumista työmaalla, jossa työntekijöillä on pääsy työkohteeseen ilman sähköohjattuja portteja tai ovia. Toimintamallia on sovellettu useissa työkohteissa. Kulunvalvonnan periaatteista sovitaan urakoitsijoiden kesken ja pääurakoitsija esittää pelisäännöt urakkapyynnöissä. Asiasta on hyvä sopia jo urakkaneuvottelussa. Seuranta ja valvontavastuu kannattaa jakaa pääurakoitsijan ja urakoitsijoiden kesken koko ketjuun.

Avoimella työmaalla "avointen ovien ongelmia"

Vapaaehtoisuus ja valvonnan puute houkuttaa urakoitsijoita tuomaan vahvennuksia työmaalle ohi kulunvalvonnan ja perehdytyksen. Viranomaisen suorittamassa työmaatarkastuksessa työmaalta löytynyt kirjaamaton työntekijä voidaan tulkita päätoteuttajan valvonnan laiminlyönniksi. Tuomio valvonnan laiminlyönnistä voi johtaa jopa 15 000 € sakkorangaistukseen pääurakoitsijalle.

Ratkaisu, kulunvalvonnasta kulunhallintaan

Käytetään yritys- ja työmaakohtaisesti skaalautuvaa iSystem kulunhallintajärjestelmää

 • vähintään 1 kpl NetBoxi työmaapääte / työmaa (ilmoittautumispääte sisällä tai ulkona)
 • sovitaan sähköisen kulunvalvonnan periaatteista ja laiminlyöntien seurauksista urakoitsijalle
 • kulunvalvonnan laadulle sovitaan tavoitetaso
 • kulunvalvonta käsitellään osana työmaan viikottaista TR-mittausta
 • tarvittaessa käytetään Spectronin asiantuntijapalvelua

Valmiin järjestelmän hyödyt

Useissa työkohteissa koettu avoimen kohteen konsepti

 • päätteet ja kortit heti käyttöön ilman IT- tai muita sähköasennuksia
 • työntekijät kulunvalvonnassa heti ensimmäisenä työpäivänä
 • pelisääntöehdotus esim. PF31-1 Sähköinen kulunvalvonta
 • käytettävissä kulunvalvonnan laatumittari FILO-indeksi
 • käytettävissä monipuolinen lomakkeisto, mm esitäytetyt perehdytytyslomakkeet
 • tilaajavastuun täsmäseuranta työmaa-ajalta
 • paikallaolo tai työaika urakoitsijan tuntitöiden tarkastuksen pohjaksi
 • paikallaolotiedosta palaute sovittaessa kaikille urakoitsijoille
 • tiedonsiirto yrityksen muihin järjestelmiin tarvittaessa
 • kokemusperäinen asiantuntemus työmaan käyttötukena
 • viranomaisraportit järjestelmästä suoraan sähköisessä muodossa

Esimerkkejä ratkaisua hyödyntäneistä työkohteista