iSystem toimituksia

ATT, NCC ja iSystem ”kohti eettisesti kestävää rakentamista” (2012- )

"RALAn, Suomen Tilaajavastuu Oy:n, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliiton yhteisen Luotettava Laatutyömaa -hankkeen ensimmäiset pilottityömaat ovat jo hyvässä vauhdissa. Ensimmäinen pilottityömaa on Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) rakennuttama Jätkäsaari Kap Hornin katu 3, jonka pääurakoitsijana on NCC". Kulunhallintajärjestelmän toimittajana Spectron.

Sähköiseen kulunhallintaan NCC Rakennus Oy valitsi iSystem Kulunhallinnan. Järjestelmä täyttää joustavasti pilottikohteen erikoisvaatimukset. Spectron järjestelmän toimittajana on avustanut kohteen kulunhallinnan Portiton työmaa käytäntöjen luomisessa sekä lisäämällä mm. uusia raportteja pilottikohteen tarpeiden mukaan.

NCC Rakennus / Asuntotuotannon käyttöönottama sähköisesti tunnistettava PG-Monitoimikortti on suunniteltu toimimaan kaikissa iSystem järjestelmän työkohteissa pääurakoitsijasta riippumatta. Työntekijälle nimetty sähköinen PG-Monitoimikortti on adoptoitavissa eri pääurakoitsijoiden iSystem työmaan langattomiin Plug'n Go! toiminteisiin pyörö- ja liukuportteihin, sähkölukollisiin oviin jne. Ainoastaan työntekijän vaihtaessa työnantajaa hänelle joudutaan valmistamaan uusi PG-Monitoimikortti.

Rakennuttajan motivaatiota pilotin toteuttamiseen on esitelty RALAn www-sivuilla seuraavasti:

Miksi Helsingin ATT päätti lähteä mukaan Luotettava Laatutyömaa -hankkeeseen, rakennuttamisjohtaja Risto Mykkänen?
”ATT on ollut ensimmäisten toimijoiden joukossa luomassa menetelmiä ja ensimmäisenä mm. rajoittanut urakoiden ketjuttamista ja määritellyt sanktiot harmaan talouden torjuntatoimien laiminlyönnille. Haluamme jatkuvasti edistää eettisesti kestävää rakentamista luomalla edellytyksiä läpinäkyvälle ja lailliselle rakennustoiminnalle.”

Miksi juuri tämä työmaa valittiin pilottikohteeksi?
”Kun Luotettavan Laatutyömaan idea alkoi kehittyä, oli HEKA Kap Hornin katu 3:n urakkakilpailu jo käyty. NCC oli kuitenkin valmis yhteistyöhön ja esittämiemme menetelmien käyttöönottamiseen, vaikka pilottihanke toi mukaan joitakin velvoitteita, joita ei urakkatarjouspyynnössä ollut mainittu. Tällainen velvoite on mm. työmaan sähköinen kulunvalvonta.”

Mitä hyötyä Luotettavasta Laatutyömaasta on ollut?
”Luotettava Laatutyömaa -pilotissa hiotaan käytännön tasolla harmaan talouden torjuntamenetelmiä yhteistyössä verottajan, Rakennusliiton ja urakoitsijoiden kanssa. Pilottihankkeen merkittävimmät urakoitsijat ovat RALA-päteviä ja aliurakoitsijat ovat liittyneet Tilaajavastuu.fi-palveluun. Jokaisen urakoitsijan kelpoisuus ja sopimussuhteet tarkastetaan. Työmaalla on otettu käyttöön sähköinen kulunvalvonta. Rakennuttaja on mukana osassa työmaan TR-mittauksia, ja laadunvalvonnassa hyödynnetään valokuvausta erillisellä tähän käyttöön kehitetyllä menetelmällä.”

”ATT:n työmailla on otettu käyttöön urakoinnin ketjutusten rajoitus ja harmaan talouden torjuntatoimien laiminlyönnit on sanktioitu. Vastuullisten tahojen tulee edelleen kehittää yhteistoimintaansa, jotta työn laatu, työmaiden turvallisuus ja alan imago ovat vastaisuudessa kansanvälisestikin arvioituna huipputasoa. Pilotista saatavia käytäntöjä siirretään myös muille työmaille.”