iSystem toimituksia

Keskon Veturi harmaan talouden torjunnassa (2011-2012)

Ruokakesko rakentaa Kouvolaan Kouvola-Kuusankoski-tien ja Kuutostien risteykseen talousalueen uutta veturia Kauppakeskus Veturia. Rakennusvaiheessa hanke työllistää rakentajia noin 1 000 henkilötyövuoden verran.

Rakennuttajana toimiva Kesko suhtautuu erittäin vakavasti harmaan talouden torjuntaan ja kohteen seurantaan.

Työmaan reaaliaikaisessa kulunseurannassa käytetään iSystem Ajan- ja kulunhallintaa, jossa työntekijät kulkevat ja kirjautuvat työmaalle Netbox-työmaapäätteen kautta. Kohteen edetessä alue aidataan ja varustetaan iSystem Kulunhallintaan liitettävillä langattomilla henkilö- ja ajoneuvoporteilla.

Työmaan alkuvaiheessa kulkulupien toteuttaminen ja kulunhallinnan käynnistäminen ratkaistiin yksinkertaisesti ulkoistamalla kuvallisten kulkulupien tekeminen iSystem-järjestelmän toimittajalle Spectron Oy:lle.

Alihankkijoiden etukäteen kulkulupia varten toimittamat tiedot varmistavat, että henkilöillä ovat luvat kunnossa ja valmiina heidän saapuessaan työmaalle.

Kauppa- ja palvelukeskushanke on noin 100 miljoonan euron investointi. Veturissa on myyntitilaa 48 000 neliöä ja noin 90 myymälää kahdessa kerroksessa ja se valmistuu käyttöön syksyllä 2012. Veturi-hankkeen projektinjohtopalvelun hoitaa Pöyry CM,  joka vastaa hankkeen rakennusprojektin johdosta ja suunnittelun ohjauksesta, hankinnoista, rakennustyömaan ja työturvallisuuden johtamisesta sekä päätoteuttajavelvoitteista.