iSystem toimituksia

iSystem kulunhallinta kaikille Varte Oy:n työmaille (2011- )

Varte Oy:n johto päätti syksyllä 2011, että sähköistä kulunvalvontaa testataan parilla Varten työmaalla. Toimittajaksi valikoitui iSystem kulunhallinta mihin yrityksen johto oli alustavasti tutustunut Kouvolan Kauppakeskus Veturin työmaavierailulla. Ensimmäisistä omista rakennuskohteista saadun positiivisen palautteen johdosta Varte Oy:n johto päätti keväällä 2012, että kaikki Varte Oy:n alkavat työmaat siirtyvät reaaliaikaiseen kulunhallintaan vuoden 2012 aikana. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtui todella ripeästi. Saman vuoden lopulla iSystem ”Portiton kulunhallinta” oli käytössä jo yrityksen 12 työmaalla. Näiden lisäksi 2:lle työmaalle vaihdettiin ennen toimitusta pyöröportti työmaalle pääsyn rajoittamiseksi tilaajan vaatimuksesta.

Vartella sähköinen kulunhallinta koetaan hyödylliseksi työvälineeksi koko yrityksen ja tuotannon näkökulmasta. Sähköisellä iSystem Kulunhallinnalla hoidetaan kaikki ne tehtävät, jotka jouduttaisiin joka tapauksessa hoitamaan ilman sähköistä kulunhallintaa. Yrityksen kaikki työmaat hyödyntävät järjestelmän kaikille yhteisiä, yritys- ja työntekijäresursseiksi kirjattua taustatietoa. Uudet urakoitsijat ja uudet työntekijät veronumeroineen kirjaa työmaa itse. Sähköisen kulkuluvan identifiointi ja näiden kulkuoikeudet sujuu myös työmaan toimesta kuten myös urakoitsijan roolitus työmaan urakkaketjuun.

iSystem järjestelmä integroituu Tilaajavastuu.fi:n ylläpitämiin tietoihin. Työmaa saa täsmätietona juuri ne urakoitsijat joiden toimintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota päätoteuttajan roolissa toimittaessa. ”Sähköisen kulunhallinnan käyttöaste vaihtelee vielä jonkinverran eri työmaakohteissa” toteaa projekti-insinööri Marko Harinen Vartelta ”mutta jo nyt yrityksellä on käytettävissä työkalu eri työmaiden työmaajohdon ja toiminnan edelleen kehittämiseksi”.

Varte Oy on kokenut talonrakentaja ja asuntotuottaja. Toimialue kattaa Kaakkois-Suomen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueet. Toimialueella asuu noin 1,4 miljoonaa suomalaista. Varte urakoi uudis- ja saneerauskohteita sekä tuottaa laadukkaita rivi- ja kerrostaloasuntoja. Tuotanto kattaa asuin-, toimitila- ja julkiset rakennukset. Lisätietoja http://www.varte.fi

"Avoimella yhteistyöllä Spectron Oy:n kanssa reaaliaikaisen kulunhallinnan ja siihen liittyvien oheispalvelujen osalta Varte Oy varmistaa työmaan työntekijöiden sekä sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaa ja harmaan talouden valvontaa työmailla, sekä kehittää samalla Varten Oy:n toimintajärjestelmän mukaista toimintatapaa. Ajankohtaisena kulunhallinnan oheispalvelun kehitysasiana on viranomaisraportointi kuukausitasolla sähköiseen muotoon, jotta oheispalvelu on mahdollista toteuttaa lokakuun 2013 alusta alkaen", kertoi puolestaan Varten Teknisen toimiston päällikkö Vesa Yrjönen.