iSystem toimituksia

JV1 Jätevoimalaitostyömaan kulunhallinta PG-Palveluna (2012- 2014)

Vantaan Energia rakentaa kaikki tiukat ympäristövaatimukset täyttävän jätevoimalaitoksen Itä-Vantaalle Kehä III:n tuntumassa olevalle tontille. Rakennuttaja, Vantaan Energia Oy asetti työmaalle tiukat raamit harmaan talouden torjumiseksi ja asiattomien henkilöiden työmaalle pääsyn rajoittamiseksi.

Toimittajan valinta oli tilaajan tiukoista vaatimuksista johtuen haastava myös asiantuntija Pöyry Finland Oy:lle, jolla oli tietoa ja aikaisempaa kokemusta suurten työkohteiden kulunvalvontaongelmista. Neuvotteluissa päädyttiin Spectronin esittämään iSystem järjestelmän reaaliaikaisen kulunhallinnan palvelumalliin PG-Palvelu.

 

Hektisen työmaan kulunhallinta ei ratkea yksin aidoilla ja porteilla. Vilkkaimmillaan yli 700 koti- ja ulkomaista urakoitsijaa, monikansallisia urakkaketjuja, tilaajavastuu, työntekijä- ja kulkuoikeustietojen ylläpito ja seuranta edellyttää tiivistä yhteistyötä työmaaorganisaation, PG-palvelun ja iSystem järjestelmäkehittäjien kesken.

Työmaalle saapuvilta työntekijöiltä kerätään ja kirjataan ennakkoon uuden lakiasetuksen mukaiset veronumero- ja työntajatiedot. Kuvalliset ja sähköiset kulkuluvat valmistaa PG-palvelu. Henkilökohtaiset kulkuoikeudet asettaa turvallisuuspäällikkö. Työmaajohdolle raportoituu päivittäin mm. urakoitsijat ja näiden työntekijät nimitasolla. Verottajan ja päätoteuttajan keskinäisen sopimuksen mukaisesti PG-Palvelu on toimittanut säännöllisesti työmaalta urakka- ja työntekijätiedot Verohallinnolle.

Spectronin toimitukseen sisältyi NetService kulunhallintasovellukseen integroidut ja langattomasti toimivat henkilöportti, 2 vastakkain avautuvaa 2x6m ajoneuvoporttia (automaattisesti sulkeutuva), NetBox Työmaapääte työmaan sisäisiin ilmoittautumisiin.

Kulkukäyttäytymisen ja kulunhallinnan luotettavuuden seurantaan tilaaja asetti tavoitteen 95/100. Lukuarvo 95 korreloi työturvallisuudesta tutun TR mittauksen hyvän tavoitearvon kanssa. Kulunhallinnan laatumittausraportti FILO-indeksi toimitetaan päivittäin/ viikoittain työmaajohdolle. Tämän lisäksi kulkulupien väärinkäytön seurantaan kehitettiin uusi poikkeamaraportti. Kulkulupien käyttörikkeistä huomautetaan, jatkuvat rikkomukset johtavat työmaalta irtisanomiseen.

Projektin päätoteuttajan mukaan työmaalla tulee toimimaan satoja aliurakoitsijoita. Laiteasennusvaiheessa useat näistä ovat ulkomaisia alansa erikoisosaajia. Ulkomaisille yrityksille veronumero ja tilaajavastuuasiat on asettanut työmaalle sekä urakoitsijoille omat erikoishaasteensa.

Kohteessa on arvioitu työskentelevän ensimmäisenä vuotena päivittäin noin 250 ja loppuvaiheen päivävahvuuden arvioidaan asettuvan noin 750 työntekijään. Projektiin osallistuvien työntekijöiden kokonaismäärä tulee ylittämään 4000 työntekijän rajan.

Työmaa-alue on aidattu, henkilöt joutuvat rekisteröimään kulkuoikeuden aina kulkiessaan työmaalle ja työmaalta ulos. Ajoneuvoliikenteen kulunhallintaa valvoo lisäksi vartija tarkistaen kuormat molempiin suuntiin sekä sen ettei asiattomia matkustajia siirry autojen mukana työmaalle.

Valmistuessaan voimala tulee tuottamaan sekä sähköä että lämpöä. Polttoaineena voimala käyttää pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden syntypaikkalajiteltua yhdyskuntien sekajätettä. Jätteet poltetaan arinapolttotekniikalla, joka on toimintavarma ja maailmanlaajuisesti käytetyin jätteenpolttotekniikka. Lisäpolttoaineena käytetään maakaasua, jolla lisätään voimalan energiatehokkuutta.

Jätevoimalan investointiarvio on noin 300 milj €. Jätevoimalaitoksen hyötysuhde noin 90 – 95%. Vuotuinen käyttöaika vähintäin 8000 h, polttoaine-energia yhteensä 1671 GWh (1 GWh = 1 milj. kWh), mikä käytännössä tarkoittaa noin 50% Vantaalla tuotetusta sähköstä ja kaukolämmöstä. Sivutuotteina syntyvä pohjakuona ja lentotuhka n. 70 000 t toimitetaan kaatopaikalle ja savukaasujen reaktiotuotteet hoidetaan Ekokemin käsittelylaitokselle. Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä on 270 000 t, hiilen käyttö Vantaalla vähenee uuden laitoksen valmistuttua noin 30%.

Lisätietoa jätevoimalaitoksesta:

http://www.vantaanenergia.fi/fi/TietoaKonsernista/jatevoimalahanke/Sivut/default.aspx

http://www.poyry.fi/projektit/vantaan-energia-oy-jatevoimala-jv1